In Nederland lopen voortdurend trials met nieuwe methoden en behandelingen. Deze trials zijn belangrijke instrumenten in zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostische en behandelmethoden. Een patiënt kan gevraagd worden om mee te doen in zo een trial, maar omgekeerd kan een patiënt ook zelf de wens hebben om mee te doen, bijvoorbeeld om andere patiënten te helpen, maar ook omdat er kans bestaat op positieve werking bij de patiënt zelf. De algemene website over kanker, Kanker.nl geeft hierover informatie. 

Er bestaat echter nog een andere website die niet alleen uitgebreide informatie bevat, maar zelfs een zoekmachine om voor u relevante trials te vinden. Deze website is nu voor u ook beschikbaar via deze link: Heyleys.nl. Beschikbaar gesteld door het bevriende bedrijf iClusion, waarvoor onze hartelijke dank.