Over Inspire2Go

We willen de strijd tegen kanker beter en sneller voeren

Inspire2Go komt voort uit Stichting Inspire2Live. De patient advocates van Inspire2Live werken nationaal en internationaal aan het bijeen brengen van de verschillende partijen zoals patiënten, artsen en wetenschappers, die betrokken zijn bij de strijd tegen kanker. Meer weten over Inspire2Live en haar patient advocates? Klik hier.

De allerbeste plek…

Inspire2Go is een organisatie die het kaf van het koren scheidt en betrouwbare informatie verzamelt en beschikbaar maakt. Op die manier kan de patiënt zélf bepalen waar hij/zij terecht kan voor de allerbeste behandeling of revalidatie en de meest gunstige vergoedingen.

Situaties die verbeterd moeten worden

  • Er is bekend wat de excellente kankercentra zijn. Deze informatie moet toegankelijk zijn voor patiënten en zijn/haar naasten.
  • Hoewel bekend is hoe patiënten moeten revalideren, wordt slecht doorverwezen en worden behandelingen maar deels vergoed.
  • Juiste doseringen van medicijnen zijn bekend, de achterhaalde manier van toedienen zorgt alsnog voor verkeerde doseringen.

Onze missie

De missie van Inspire2Go is: iedere persoon, die direct of indirect door kanker wordt geraakt, actief informeren en ondersteunen bij het maken van een goede keuze over alle mogelijkheden op het gebied van diagnostiek, behandelingen en nazorg.