Voor Longkanker zijn de volgende centra het meest genoemd door de specialisten.

  • Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • Universitair Medisch Centrum Groningen.
  • VU Medisch Centrum Amsterdam

Wij dringen er op aan om over de keuze van het centrum waar u behandeld wilt worden diepgaand te spreken met uw huisarts en eventueel behandelend specialist.

Die keuze omvat meerdere aspecten en criteria die door uzelf gewogen moeten worden, u kunt daarbij de hier weergegeven mening van de medisch specialisten meenemen. Één factor die de keuze complexer maakt dan hier lijkt is dat er samenwerkingsverbanden en netwerken tussen ziekenhuizen aan het ontstaan zijn, waardoor ook andere dan de vier genoemde centra in beeld kunnen komen. Die samenwerking kan intensief zijn, een voorbeeld is het Erasmus ziekenhuis dat zelf nauwelijks opereert, maar dat zijn operaties laat verrichten in het Maasstad ziekenhuis. Maar de samenwerking kan ook beperkt zijn, bijvoorbeeld ééns per maand komt een specialist uit een topziekenhuis en neemt met het team in een middag tachtig dossiers door. De samenwerkingen die voldoende nauw en frequent zijn hebben wij nog niet geïnventariseerd, maar uw verzekeraar kan u helpen met informatie hierover. Verzekeraars bezitten vaak ook keuzehulpen, en het zeker aan te raden om daar naar te vragen.

Wij zouden het op prijs stellen om feedback van u te ontvangen over de bruikbaarheid van onze informatie, en eventuele toekomstige ontwikkelingen die u graag zou willen zien in onze informatie. Wilt u daartoe het formulier op de contactpagina gebruiken?