Voor Melanomen zijn de volgende centra het meest genoemd door de specialisten.

  • Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis Amsterdam
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • Radboud UMC Nijmegen

Wij dringen er op aan om over de keuze van het centrum waar u behandeld wilt worden diepgaand te spreken met uw huisarts en eventueel behandelend specialist.

Die keuze omvat meerdere aspecten en criteria die door uzelf gewogen moeten worden, u kunt daarbij de hier weergegeven mening van de medisch specialisten meenemen.

Voor de behandeling van melanomen geldt een speciale discipline, namelijk dat een niet uitgezaaid melanoom operatief verwijderd moet worden in een ziekenhuis dat aan een volumenorm voldoet, daarvan zijn er meerdere, en uw huisarts of specialist kan u helpen bij de keuze. Onderzoek en behandeling van uitgezaaide melanomen dient plaats te vinden in een beperkt aantal ziekenhuizen, die bijvoorbeeld worden genoemd op de desbetreffende pagina van Kanker.nl.

Wij zouden het op prijs stellen om feedback van u te ontvangen over de bruikbaarheid van onze informatie, en eventuele toekomstige ontwikkelingen die u graag zou willen zien in onze informatie. Wilt u daartoe het formulier op de contactpagina gebruiken?