Voor Pancreaskanker zijn de volgende centra het meest genoemd door de specialisten.

  • AMC Amsterdam
  • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
  • UMCG Groningen
  • UMC Utrecht Locatie AZU

Wij dringen er op aan om over de keuze van het centrum waar u behandeld wilt worden diepgaand te spreken met uw huisarts en eventueel behandelend specialist.

Die keuze omvat meerdere aspecten en criteria die door uzelf gewogen moeten worden, u kunt daarbij de hier weergegeven mening van de medisch specialisten meenemen.

Wij zouden het op prijs stellen om feedback van u te ontvangen over de bruikbaarheid van onze informatie, en eventuele toekomstige ontwikkelingen die u graag zou willen zien in onze informatie. Wilt u daartoe het formulier op de contactpagina gebruiken?