Voor Prostaatkanker zijn de volgende centra het meest genoemd door de specialisten. 

 • Radboud Nijmegen (diagnostiek) in samenwerking met Canisius Wilhelmina ziekenhuis Nijmegen (operaties); beide zijn onderdeel van samenwerkingsverband van prostaatklinieken Prosper
 • Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam, onderdeel van samenwerkingsverband van prostaatklinieken Prostaatkankernetwerk NL
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (diagnostiek) in samenwerking met Maasstad Ziekenhuis Rotterdam (operaties), beide zijn onderdeel van samenwerkingsverband van prostaatklinieken Anser

Wij adviseren om over de keuze van het centrum waar u behandeld wilt worden diepgaand te spreken met uw huisarts en eventueel behandelend specialist.

Die keuze omvat meerdere aspecten en criteria die door uzelf gewogen moeten worden, u kunt daarbij de hier weergegeven mening van de medisch specialisten meenemen. 

Wij zouden het op prijs stellen om feedback van u te ontvangen over de bruikbaarheid van onze informatie, en eventuele toekomstige ontwikkelingen die u graag zou willen zien in onze informatie. Wilt u daartoe het formulier op de contactpagina gebruiken?

De hier genoemde centra zijn het meest genoemd door onze respondenten. Het voordeel van deze methode is dat het onwaarschijnlijk is dat er op deze wijze een centrum van slechte kwaliteit naar boven komt. Het kan daardoor echter gebeuren dat er nuances, en complexiteiten onbenoemd blijven en wellicht dat er andere excellente centra niet genoemd worden. 

Prostaatkanker wordt beschouwd als een hoogcomplexe vorm van kanker, waarbij sprake is van snelle ontwikkelingen in wetenschap en techniek. Er bestaan verschillende behandelstrategieën, en de keuze is van groot belang voor de kans op succes, maar ook voor de gevolgen voor de kwaliteit van leven. Bovendien is er historisch sprake van een relatief groot aantal behandelcentra die op verschillende manieren inspelen op steeds strengere kwaliteitsnormen, door middel van samenwerkingsverbanden, fusies etc, waarbij verschillen (in behandelkeuze, maar ook in kwaliteit) optreden tussen de centra. 

Om hierin de weg te vinden is de Prostaatkankerstichting (www.prostaatkankerstichting.nl) zeer belangrijk. De Prostaatkankerstichting is een patiëntenvereniging, erg deskundig, actief, en een uitstekende bron van actuele ervaring, kennis en advies. Ze zijn onafhankelijk van bedrijven en instellingen. 

Uiteindelijk bent u als patiënt echter zelf de enige die gerechtigd en capabel is om de keuzes voor uw eigen leven te maken. Er zijn diverse informatiebronnen en hulpmiddelen voor uw keuzeproces, waarin de volgende twee handvatten vaak terugkomen:

Handvat 1: 

De vraag stellen: Is er sprake van:

 • Een (regionaal) overleg waar alle centra aan meedoen? 
 • Waarin alle relevante specialismen (voor diagnose, behandelwijzen nazorg en revalidatie)  vertegenwoordigd zijn (Een Multi Disciplinair Overleg)? 
 • Waarin alle patiënten van alle centra volledig besproken worden? 
 • Waar al hun verschillende opties door de specialisten worden beoordeeld en vastgelegd?
 • Kan ik het verslag van die bespreking inzien?

Heeft uw centrum ruimschoots ervaring met de voorgestelde behandelkeuze (s), kunt u dat ook aan de hand van objectieve normen (bv van de specialistenvereniging SONCOS) en behaalde resultaten laten zien?

Handvat 2: 

Gezamenlijk met uw arts dat verslag bespreken aan de hand van de volgende vragen:

 1. Heb ik een keuze?
 2. Wat zijn de keuzes? Is er een keuzehulp of andere keuze-ondersteunende informatie beschikbaar? Wat is de invloed van/het verschil tussen beide keuzeopties op mijn kwaliteit van leven? Spreek ik de keuzeoptie met de behandelaar die deze behandeling ook zal uitvoeren? Uroloog (operatie), radioloog (bestralen).
 3. Welke levens-prioriteiten, ambities en intenties heb ik zelf?
 4. Een zorgvuldige afweging van elk van die keuzes in het licht van mijn eigen wensen voor mijn leven en komen tot een “gezamenlijke beslissing”. Ook als dat betekent dat de behandeling geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in een ander centrum dat daarvoor beter toegerust is.

Dit lijken wellicht confronterende of brutale vragen, maar dat zijn het niet. De specialisten hebben uitgebreide vergelijkende informatiebronnen en besteden veel aandacht aan hun eigen resultaatmeting en ontwikkeling. En de antwoorden zijn onvergelijkbaar veel belangrijker voor u dan voor hen. Niet elke specialist heeft grote communicatie-vaardigheden of sensitiviteit, maar u mag te allen tijde rekenen een echte betrokkenheid en inzet, en de ruimte nemen om in uw eigen tempo op uw eigen manier de afweging te maken.