Voor Slokdarm/Maagkanker zijn de volgende centra het meest genoemd door de specialisten. 

 • AMC Amsterdam
 • Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam
 • Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
 • UMC Utrecht locatie AZU

Wij adviseren om over de keuze van het centrum waar u behandeld wilt worden diepgaand te spreken met uw huisarts en eventueel behandelend specialist.

Die keuze omvat meerdere aspecten en criteria die door uzelf gewogen moeten worden, u kunt daarbij de hier weergegeven mening van de medisch specialisten meenemen. 

Wij zouden het op prijs stellen om feedback van u te ontvangen over de bruikbaarheid van onze informatie, en eventuele toekomstige ontwikkelingen die u graag zou willen zien in onze informatie. Wilt u daartoe het formulier op de contactpagina gebruiken?

De hier genoemde vier centra zijn het meest genoemd door ons panel. Het voordeel van deze methode is dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er op deze wijze een centrum van slechte kwaliteit naar boven komt. Het kan daardoor echter gebeuren dat er nuances, en complexiteiten onbenoemd blijven en wellicht dat er andere excellente centra niet genoemd worden. 

Er zijn handvatten om een voor u specifiek excellent centrum te kiezen, die u daarnaast ook helpen om maximaal inzicht en invloed te krijgen op uw behandelkeuzes en –traject: 

Handvat 1: 

U kunt de vraag stellen: Is er sprake van:

 • Een (regionaal) overleg waar alle centra aan meedoen? 
 • Waarin alle relevante specialismen (voor diagnose, behandelwijzen nazorg en revalidatie)  vertegenwoordigd zijn (Een Multi Disciplinair Overleg)? 
 • Waarin alle patiënten van alle centra volledig besproken worden? 
 • Waar al hun verschillende opties door de specialisten worden beoordeeld en vastgelegd?
 • Kan ik het verslag van die bespreking inzien?

Handvat 2: 

U kunt gezamenlijk met uw arts dat verslag bespreken aan de hand van de volgende vragen:

 1. Heb ik een keuze?
 2. Wat zijn de keuzes?
  1.  wat zijn de consequenties daarvan?
  2. welke  voor- en nadelen, risico’s en kansen hebben die keuzes?
 3. Welke levens-prioriteiten, ambities en intenties heb ik zelf?
 4. Een zorgvuldige afweging van elk van die keuzes in het licht van mijn eigen wensen voor mijn leven en komen tot een “gezamenlijke beslissing”. Ook als dat betekent dat de behandeling geheel of gedeeltelijk plaatsvindt in een ander centrum dat daarvoor beter toegerust is.