18 maart 2020

Vandaag zijn de installatiewerkzaamheden en test en inspectie van de website voltooid, en kunnen belangstellenden de relevante gegevens opzoeken. Nog niet alle soorten zijn aanwezig, de dataverzameling voor de ontbrekende kankersoorten loopt nog. Om echter patiënten met kankersoorten die al wel compleet zijn de informatie toch te kunnen geven wordt deze Preview beschikbaar gesteld

De informatie is gratis!

Omdat alle betrokkenen hun werkzaamheden (in sommige gevallen zeer omvangrijk) gratis hebben verricht kan deze informatie gratis worden verstrekt. De technische kosten die onvermijdelijk waren zijn betaald door Inspire2Live!

In het geval de wens bestaat om toch een donatie te doen dan biedt de website daartoe een mogelijkheid, door middel van een donatieknop die ten goede komt aan Inspire2Live, een stichting met ANBI status.